Som eget bruk kan en regne Oppgarden tilbake til 1799. Tunet i Oppgarden går imidlertid langt tilbake; det var her hovedbølet til Øvre Rambøl lå fra siste halvdel av 1600-tallet.

Våningshuset som nå er revet, var bygd i 1910. Mursteinsfjøset i 1928. Låven var bygd i 1899, men er revet og maskinhus er bygd til fjøset.

Kilde: Eidskog Bygdebok