I åra 1875 til 1958 holdt Harstad skole (storskolen) til her. Våningshuset er gammelt. Før bilens tid var et rom i andre etasje forbeholdt presten når han skulle holde gudstjeneste og hadde behov for overnatting.

Kilde: Eidskog bygdebok